KAUPAN TUTKIMUSPÄIVÄ 2024: Vastuullinen kauppa

Kaupan tutkimuspäivä on torstaina 1.2.2024 kello 9.30–15.40.

­

Tapahtuman järjestää Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö (VKTS). Kaupan liitto on VKTS:n perustajajäsen,
ja säätiön toiminta on tärkeä osa liiton ja akateemisen yhteisön välistä yhteistyötä.

 

Tervetulosanat
Ulla Pöllänen, puheenjohtaja, Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö

Vastuullinen kauppa kuluttajatutkimus 2024
Heikki Karjaluoto, professori, Jyväskylän yliopisto

KTT Heikki Karjaluoto on professori ja tutkimuksen varadekaani Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa, jossa hän opettaa ja tutkii teknologiajohtamista erityisesti ohjelmistoteollisuuden kontekstissa. Hän on julkaissut yli 200 tieteellistä aikakausilehtiartikkelia ja konferenssipaperia sekä kirjoittanut useita kirjoja.

Vastuullisuuden johtaminen kulttuuriksi
Timo Jäske, Päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja, Kesko Oyj

Timo Jäske toimii Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtajana.  Hän johtaa Keskon vastuullisuusstrategian toteutusta päivittäistavarakaupassa sekä ohjaa ja tukee liiketoimintayksiköitä tavoitteisiin pääsemisessä.
Hän on työskennellyt kaupan alan vastuullisuuskysymysten parissa pitkäjänteisesti ja osallistunut vahvasti kaupan alan vastuullisuuden kehittämiseen vaikuttavassa edunvalvontatyössä mm. Kaupan liiton ympäristövaliokunnan puheenjohtajana.

Anne Hujala, K-Supermarket-ketjun johtaja, Kesko Oyj

Anne Hujala (KTM) toimii Keskossa K-Supermarket-ketjun johtajana. Hänen tärkeimpiin vastuualueisiinsa kuuluvat kauppiasyhteistyö, myynti, konseptit ja markkinointi. Aiemmin hän on toiminut päivittäistavara-toimialan talousjohtajana ja erilaisissa taloustehtävissä. Maailman vastuullisimmassa päivittäistavarakaupassa perusarkeen kuuluu vastuullisten valintojen helpottaminen kuluttajille. Lisäksi Anne on ollut mukana kehittämässä mm. K-ruokakauppojen hiilineutraali kauppa -konseptia, johon kuuluu mm. hävikin vähentäminen, kierrätys, valikoimanhallinta, tuotteiden säilytys ja valmistus, valaistus, kylmälaitteet ja kaupppojen energiankulutus.

Vastuullisuus osana yritysstrategiaa ja kumppaniyhteistyötä
Tiina Antturi, Head of Sustainability in SAP Nordics and Baltics, SAP

Tiina Antturi on toiminut ICT-alalla Myynnin- ja HR johdon tehtävissä, sekä toiminnanjohtajana kehitysyhteistyöjärjestö Suomen World Visionissa. SAP Nordicissa hänen tehtävänsä on olla käynnistämässä People sustainability- ja Sosiaalisen vastuun ohjelmia, sekä jalkauttamassa SAP:n vastuullisuusstrategiaa Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Kestävän kehityksen haasteet ovat hänelle tulleet tutuksi lukuisilla matkoilla pakolaisleireihin, slummeihin ja kaatopaikoille. Yrityksillä on mahdollisuus olla ratkaisemassa näitä haasteita tuottavasti ja vastuullisesti.

Kommenttipuheenvuoro kaupan vastuullisuuteen
Harri Hokkanen, Management consulting senior manager, Accenture

KTT Harri Hokkanen toimii Accenturella kaupan johdon- ja strategian konsulttina. Aiemmin hän on toiminut tutkijana sekä omaa pitkän työuran kaupanalan yrityksissä. Kaupanala on ollut keskeinen kiintopiste Harrin työuralla ja suuri kiinnostuksen kohde.

Kaupan trendit ja ilmiöt, NRF’24 retail’s big show terveiset
Lasse Mitronen, työelämäprofessori, kauppatieteet, Tampereen yliopisto

KTT Lasse Mitronen työskentelee työelämäprofessorina Tampereen yliopistolla. Hän luennoi ja tutkii teemoinaan mm. kaupan ja palveluiden liiketoiminta, palvelualustat ja johtaminen sekä asiakkuuksien hallinta.

Second hand, recommerce, vertaiskauppa, uusiokauppa… Kiertokauppa ilmiönä
Jaana Kurjenoja, pääekonomisti, Kaupan liitto

Valtiotieteen tohtori Jaana Kurjenoja työskentelee Kaupan liiton pääekonomistina. Hän vastaa liiton tutkimustoiminnasta ja talouspoliittisten kannanottojen valmistelusta. Ennen Kaupan liittoa hän on toiminut mm. Veronmaksajien Keskusliiton pääekonomistina sekä tutkijana Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksella.

Tulevaisuuden ennakoinnista kilpailuetua? Miten tekoäly tulee muuttamaan maailmaa ja miten se vaikuttaa kauppaan?
Kai Kaasalainen, toimitusjohtaja, Tamro Oyj

Kai Kaasalainen on yritysjohtaja, tulevaisuudentutkija, puhuja ja ”Vuoden ajatusjohtaja”-tunnustuksella palkittu vaikuttaja. Hän toimi yli 20 vuoden jakson kaupan toimialaratkaisuja toteuttavien kansainvälisten IT- ja digialan yritysten johtamistehtävissä. Nykyisin hän toimii eurooppalaisen lääke- ja terveysalan suuryrityksen PHOENIX-yhtymän Suomen liiketoimintojen ja Tamro Oyj:n toimitusjohtajana.

Kai on tutkinut ja kehittänyt tulevaisuuden ennakoinnin (”Foresight”) toimintaa yli seitsemän vuoden ajan. Hän tekee parhaillaan Aalto-yliopistossa aiheesta väitöskirjatutkimusta, joka keskittyy liiketoimintahyötyjen saamiseen tulevaisuuden ennakoinnista, integroimalla toiminta osaksi yrityksen arjen johtamista strategisella, taktisella ja operatiivisella aikahorisontilla, sekä hyödyntämällä nopeasti kehittyvän tekoälyn tukea.

Biodiversiteettiä kunnioittava kauppa ja kulutus
Ilari Sääksjärvi, Biodiversiteettitutkimuksen professori, BIODIFUL-hankkeen johtaja, Turun yliopisto ja

Ilari Sääksjärvi on biodiversiteettitutkimuksen professori, Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikön johtaja ja Suomen Luontopaneelin jäsen. Hän on tutkinut erityisesti Amazonian luonnon monimuotoisuutta, mutta viime vuosina keskittynyt monitieteisen biodiversiteettitutkimuksen kehittämiseen johtamalla mm. strategisen tutkimusneuvoston rahoittamaa BIODIFUL-hanketta (Biodiversity-respectful leadership).

Juulia Räikkönen, dosentti, yliopistotutkija, BIODIFUL-hankkeen koordinaattori, Turun yliopisto

Juulia Räikkönen on kauppatieden tohtori, matkailuliiketoiminnan dosentti ja yliopistotutkija Turun yliopiston Biodiversiteettiyksiköstä. Hän on taustaltaan talousmaantieteilijä ja tutkinut pitkään matkailu- ja vapaa-ajankulutusta. Räikkönen työskentelee nykyisin monitieteisissä luonnon monimuotoisuuteen kytkeytyvissä tutkimushankkeissa, esimerkiksi BIODIFULin koordinaatorina ja kulutuksen murokseen keskittyvän tutkimuspaketin johtajana.

Iltapäivän kommenttipuheenvuoro ja yhteenveto
Petri Malinen, ekonomisti, Suomen Yrittäjät

Petri Malisella on pitkä kokemus talouden kysymysten kanssa työskentelystä niin valtiovarainministeriössä kuin pk-yritysten ja yrittäjien kanssa. Petri työskentelee sen eteen, että suomalaisilla pk-yrityksillä olisi kannusteita, osaamista ja mahdollisuuksia luoda hyvinvointia Suomeen kasvamalla, työllistämällä ja kansainvälistymällä.

Muutokset mahdollisia.