KAUPAN TUTKIMUSPÄIVÄ 2023: Kauppa uuden kynnyksellä

­

Tapahtuman järjestää Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö (VKTS). Kaupan liitto on VKTS:n perustajajäsen,
ja säätiön toiminta on tärkeä osa liiton ja akateemisen yhteisön välistä yhteistyötä.

 

Alkusanat
Jaana Kurjenoja, puheenjohtaja, Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö, pääekonomisti, Kaupan liitto

Valtiotieteen tohtori Jaana Kurjenoja työskentelee Kaupan liiton pääekonomistina. Hän vastaa liiton tutkimustoiminnasta ja talouspolitiittisten kannanottojen valmistelusta. Kurjenoja toimii myös Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön puheenjohtajana. Ennen Kaupan liittoa hän on toiminut mm. Veronmaksajien Keskusliiton pääekonomistina sekä tutkijana Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksella.

Digitaalinen markkinointi asiakasarvon luomisessa
Marko Hoikkaniemi, liiketalouden lehtori, Centria ammattikorkeakoulu

Marko Hoikkaniemi on Centria ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtori ja yrittäjä. Hän on kaupan alan ammattilainen, joka on työskennellyt muun muassa K-kauppiaana. Hoikkaniemi on tehnyt väitöskirjan syksyllä 2022 aiheesta Asiakasarvon rakentuminen digitaalisen markkinoinnin avulla asiakaspolun eri vaiheissa päivittäistavarakaupassa Aalto Executive DBA -tohtoriohjelmassa.

Yliopistosta kaupan alan syövereihin: havaintoja tutkimustyön oppien yhdistämisestä kaupan alan asiantuntijatyöhön
Mikko Hänninen, IT Area Lead, Assortment Planning and Space Management, S-ryhmä

KTT Mikko Hänninen toimii SOK:ssa IT Area Lead-roolissa vastuullaan valikoimasuunnittelun ja tilanhallinnan järjestelmät ja järjestelmäkehitys. Ennen siirtymistä kaupan alan asiantuntijatehtäviin, Mikko keskittyi ymmärtymään mm. apulaisprofessorina Nottinghamin yliopiston kauppakorkeakoulussa digitalisaation ja mm. uusien digitaalisten liiketoimintamallien vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn, sekä laajemmin uusien markkinointi- ja myyntikanavien, kuten alustatalouden, vaikutuksia ympärillä olevaan yhteiskuntaamme. Mikon tutkimusta on julkaistu tieteellisissä aikakausilehdissä, jonka lisäksi Mikko on uransa aikana kommentoinut ahkerasti kaupan digitalisaatioon liittyviä aiheita eri medioissa.

Kuva: Maarit Kytöharju

Mitä kuluttajat arvostavat ruoassa? Pysyvyyttä ja muutoksia murrosten maailmassa
Mari Niva, professori, Helsingin yliopisto, Taloustieteen osasto ja HELSUS

Filosofian tohtori, dosentti Mari Niva on kuluttajatutkimuksen professori Helsingin yliopistossa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen osastolla. Hänen tutkimuskohteitaan ovat kestävä kulutus sekä kulutuksen ja erityisesti ruoan kulttuuriset merkitykset ja syömisen käytännöt. Hän on tutkinut kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa mm. terveellisyyttä koskevia käsityksiä, uusien elintarvikkeiden hyväksyttävyyttä ja haltuunottoa, syömisen sosiaalisia ulottuvuuksia, ateriointia ja poliittista kulutusta. Tällä hetkellä hänen tutkimuksensa kohdistuu erityisesti kestävyysmurrokseen ja kestävään ruokakulttuuriin, kuten lihan ja maitotuotteiden ja näille vaihtoehtoisten proteiinien kulutuksen muutoksiin ja näihin liittyviin käytäntöihin. Hän vetää taloustieteen osaston kuluttajatutkimuksen ryhmää (https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/consumer-studies-research-group).

Kuluttaja muutoksessa (live-shopping, polarisaatio, data, jakamistalous)
Heikki Karjaluoto, professori, Jyväskylän yliopisto

Vaihtelevat asiakastarpeet – monenlaisten kuluttajien palvelu
Hannu Aaltonen, diplomikauppias, K-Citymarket Turku Kupittaa

Balmuirin vaikuttajamarkkinointiprosessi
Henna Mäkelä, PR Manager, Balmuir

Tulevaisuuden kaupan liiketoimintamallit
Harri Hokkanen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

KTT Harri Hokkanen on markkinoinnin yliopistonlehtori ja yrittäjä. Hän on kaupanalan moniottelija, joka on kehittänyt systemaattisesti ymmärrystään toimialasta koko uransa ajan. Harrin osaamispohja perustuu käytännön liiketoimintaan, jota hän on harjoittanut suurissa kaupan yrityksissä 15 vuoden ajan toimien liiketoiminnan johtamis- ja kehittämistehtävissä. Tutkimustyössään Harri on keskittynyt muun muassa toimintaympäristön muutoksiin perinteisten kauppayritysten kilpailukyvyn näkökulmasta.

LoCard – kanta-asiakasdata tieteellisessä tutkimuksessa
Hannu Saarijärvi, professori, Tampereen yliopisto

KTT Hannu Saarijärvi on markkinoinnin professori Tampereen yliopistossa. Tutkimus- ja opetustoiminnassaan Hannu on keskittynyt asiakaskokemuksen, asiakasarvon ja asiakastiedon teemoihin erityisesti palvelujen ja kaupan aloilla. Tieteellisen julkaisutoiminnan lisäksi hän on kirjoittanut kirjan Strategiana asiakaskokemus – Miksi, mitä, miten (Docendo 2020) yhdessä Pekka Puustisen kanssa. Viimeisten vuosien aikana hän on ollut myös osa monitieteistä LoCard-tutkimusryhmää, joka hyödyntää laaja-alaista kanta-asiakasjärjestelmän tuottamaa ruokaostosdataa tieteellisessä tutkimuksessa.

Datan käyttö ja palvelualustat
Lotta Kuuteri, Business Owner, Franckly (Franckly on Finnish Design Shopin käytetyn designin markkinapaikka)

Muutokset mahdollisia.