KAUPAN TUTKIMUSPÄIVÄ 2023: Kauppa uuden kynnyksellä

­

Tapahtuman järjestää Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö (VKTS). Kaupan liitto on VKTS:n perustajajäsen,
ja säätiön toiminta on tärkeä osa liiton ja akateemisen yhteisön välistä yhteistyötä.

 

Alkusanat
Jaana Kurjenoja, puheenjohtaja, Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö, pääekonomisti, Kaupan liitto

Valtiotieteen tohtori Jaana Kurjenoja työskentelee Kaupan liiton pääekonomistina. Hän vastaa liiton tutkimustoiminnasta ja talouspolitiittisten kannanottojen valmistelusta. Kurjenoja toimii myös Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön puheenjohtajana. Ennen Kaupan liittoa hän on toiminut mm. Veronmaksajien Keskusliiton pääekonomistina sekä tutkijana Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksella.

Kuluttaja muutoksessa
Heikki Karjaluoto, professori, Jyväskylän yliopisto

KTT Heikki Karjaluoto on professori Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa, jossa hän opettaa ja tutkii teknologiajohtamista erityisesti ohjelmistoteollisuuden kontekstissa. Hän on julkaissut yli 200 tieteellistä aikakausilehtiartikkelia ja konferenssipaperia sekä kirjoittanut useita kirjoja.

Yliopistosta kaupan alan syövereihin: havaintoja tutkimustyön oppien yhdistämisestä kaupan alan asiantuntijatyöhön
Mikko Hänninen, IT Area Lead, Assortment Planning and Space Management, S-ryhmä

KTT Mikko Hänninen toimii SOK:ssa IT Area Lead-roolissa vastuullaan valikoimasuunnittelun ja tilanhallinnan järjestelmät ja järjestelmäkehitys. Ennen siirtymistä kaupan alan asiantuntijatehtäviin, Mikko keskittyi ymmärtymään mm. apulaisprofessorina Nottinghamin yliopiston kauppakorkeakoulussa digitalisaation ja mm. uusien digitaalisten liiketoimintamallien vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn, sekä laajemmin uusien markkinointi- ja myyntikanavien, kuten alustatalouden, vaikutuksia ympärillä olevaan yhteiskuntaamme. Mikon tutkimusta on julkaistu tieteellisissä aikakausilehdissä, jonka lisäksi Mikko on uransa aikana kommentoinut ahkerasti kaupan digitalisaatioon liittyviä aiheita eri medioissa.

Kuva: Maarit Kytöharju

Mitä kuluttajat arvostavat ruoassa? Pysyvyyttä ja muutoksia murrosten maailmassa
Mari Niva, professori, Helsingin yliopisto, Taloustieteen osasto ja HELSUS

Filosofian tohtori, dosentti Mari Niva on kuluttajatutkimuksen professori Helsingin yliopistossa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen osastolla. Hänen tutkimuskohteitaan ovat kestävä kulutus sekä kulutuksen ja erityisesti ruoan kulttuuriset merkitykset ja syömisen käytännöt. Hän on tutkinut kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa mm. terveellisyyttä koskevia käsityksiä, uusien elintarvikkeiden hyväksyttävyyttä ja haltuunottoa, syömisen sosiaalisia ulottuvuuksia, ateriointia ja poliittista kulutusta. Tällä hetkellä hänen tutkimuksensa kohdistuu erityisesti kestävyysmurrokseen ja kestävään ruokakulttuuriin, kuten lihan ja maitotuotteiden ja näille vaihtoehtoisten proteiinien kulutuksen muutoksiin ja näihin liittyviin käytäntöihin. Hän vetää taloustieteen osaston kuluttajatutkimuksen ryhmää (https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/consumer-studies-research-group).

Vaihtelevat asiakastarpeet – monenlaisten kuluttajien palvelu
Hannu Aaltonen, diplomikauppias, K-Citymarket Turku Kupittaa

Diplomikauppias Hannu Aaltonen toimii kauppiaana Suomen suurimmassa K-ruokakaupassa Citymarket Kupittaalla Turussa. Hannu Aaltonen on toiminut pitkään kauppiaana eri paikkakunnilla. Työhön opiskelu on ollut jatkuvaa. Tärkeimmät opit ovat tulleet amerikkalaisesta vähittäiskaupasta. Kauppiasuran aikana on koettu monet lamat ja noususuhdanteet. Tärkein huomio viime aikoina on kohdistunut kuluttajaan ja kuluttajakäytöksen muutokseen. Työn ohessa Hannu toimii Citymarket johtokunnan jäsenenä ja Turun kauppakorkeakouun EIR-lähettiläänä. ”Kaupan ala on kaiken aikaa muuttuvaa ja siksi jännittävää”. Kauppiaan ammatti on Hannulle unelmatyö. Kupittaalla koulutetaan myös uusia kauppiaita. Tämä toiminta on lisännyt Hannun kiinnostusta koko kaupan alaan ja mahdollistanut vaikuttamisen kaupan alan asioihin.

Digitaalinen markkinointi asiakasarvon luomisessa
Marko Hoikkaniemi, liiketalouden lehtori, Centria ammattikorkeakoulu

Marko Hoikkaniemi on Centria ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtori ja yrittäjä. Hän on kaupan alan ammattilainen, joka on työskennellyt muun muassa K-kauppiaana. Hoikkaniemi on tehnyt väitöskirjan syksyllä 2022 aiheesta Asiakasarvon rakentuminen digitaalisen markkinoinnin avulla asiakaspolun eri vaiheissa päivittäistavarakaupassa Aalto Executive DBA -tohtoriohjelmassa.

Balmuirin vaikuttajamarkkinointiprosessi
Henna Mäkelä, PR Manager, Balmuir

PR Manager Henna Mäkelä on kansainvälisen taustan omaava PR:n ja viestinnän ammattilainen, jolla on suuri intohimo tarinankerrontaan ja brändien kehittämiseen. Hän on työskennellyt suurimman osan työurastaan kosmetiikka- ja muotibrändien parissa premium- ja luksuskategorioissa. Hän on työskennellyt suomalaisten brändien kanssa, kuten Balmuir ja Lumene. Kotimaan lisäksi hän on työskennellyt Sydneyssä ja Edinburghissa. Hänen työuraa ovat rikastuttaneet työskentely maailmanluokan brändien kanssa, kuten Hermès, Louis Vuitton, Prada, Valentino ja Gucci.

Tulevaisuuden kaupan liiketoimintamallit
Harri Hokkanen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

KTT Harri Hokkanen on markkinoinnin yliopistonlehtori ja yrittäjä. Hän on kaupanalan moniottelija, joka on kehittänyt systemaattisesti ymmärrystään toimialasta koko uransa ajan. Harrin osaamispohja perustuu käytännön liiketoimintaan, jota hän on harjoittanut suurissa kaupan yrityksissä 15 vuoden ajan toimien liiketoiminnan johtamis- ja kehittämistehtävissä. Tutkimustyössään Harri on keskittynyt muun muassa toimintaympäristön muutoksiin perinteisten kauppayritysten kilpailukyvyn näkökulmasta.

LoCard – kanta-asiakasdata tieteellisessä tutkimuksessa
Hannu Saarijärvi, professori, Tampereen yliopisto

KTT Hannu Saarijärvi on markkinoinnin professori Tampereen yliopistossa. Tutkimus- ja opetustoiminnassaan Hannu on keskittynyt asiakaskokemuksen, asiakasarvon ja asiakastiedon teemoihin erityisesti palvelujen ja kaupan aloilla. Tieteellisen julkaisutoiminnan lisäksi hän on kirjoittanut kirjan Strategiana asiakaskokemus – Miksi, mitä, miten (Docendo 2020) yhdessä Pekka Puustisen kanssa. Viimeisten vuosien aikana hän on ollut myös osa monitieteistä LoCard-tutkimusryhmää, joka hyödyntää laaja-alaista kanta-asiakasjärjestelmän tuottamaa ruokaostosdataa tieteellisessä tutkimuksessa.

Datan käyttö ja palvelualustat
Lotta Kuuteri, Business Owner, Franckly (Franckly on Finnish Design Shopin käytetyn designin markkinapaikka)

Lotta Kuuteri toimii liiketoiminnan kehityspäällikkönä Finnish Design Shopin second hand -markkinapaikalla Francklyssä, vastaten niin myynnin kuin sivuston kehittämisestä. Kokemusta vähittäiskaupan puolelta Kuuteri on kerännyt useamman vuoden ajan Suomalaisilta brändeiltä kuten Fiskarsilta ja Haltilta. Muotoilun laajan ymmärryksen ja prespektiivin on taannut taiteen maisterin tutkinto Aalto-yliopistosta. Kuuterille muotoilu ja vintage ovat sijoituskohde.

Muutokset mahdollisia.