Kaupan tutkimuspäivä 2020: 55+ – Kuluttajina unohdetut?

Alkusanat
Jaana Kurjenoja, hallituksen puheenjohtaja, Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö
pääekonomisti, Kaupan liitto

 

 

 

 

 

Ajatukset, odotukset, asenteet – 45-75 -vuotiaat kuluttajina
Nina Frosterus, Senior Insight Manager, Kantar TNS

Nina Frosterus toimii Kantarilla kuluttajaymmärryksen asiantuntijana, tuottaen yritysten päätöksenteon tueksi tietoa suomalaisten kuluttajasegmenttien erityispiirteistä sekä digitalisaation vaikutuksista kuluttajien käyttäytymiseen.

 

 

 

 

Ajatukset, odotukset, asenteet – 45-75 -vuotiaat kuluttajina
Janne M. Numminen, Client Director, Kantar TNS

Janne M. Numminen toimii asiakkuusjohtajana Kantarilla ja hänellä on pitkä kokemus insight-työstä erityisesti päivittäistavarakaupan alalla. Janne kehittää yhdessä asiakasyritysten ja -yhteisöjen kanssa asiakaskokemusta ja brändiä, sekä vastaa Kantarilla myymälässä ja verkkokaupassa tapahtuvan kuluttajavaikuttamisen tutkimusmetodeista.

 

 

 

Vanhemmat sukupolvet: Havaintoja ruoan ostamiseen liittyvästä kuluttajakäyttäytymisestä

Hannu Saarijärvi, markkinoinnin professori, Tampereen yliopisto

Hannu Saarijärvi on markkinoinnin professori Tampereen yliopistossa. Hän tutkii ja opettaa mm. asiakastietoon, arvonluontiin, asiakkuuksiin ja asiakaskokemuksen johtamiseen liittyviä teemoja ja on viime aikoina toteuttanut mm. vertaiskauppaan ja suomalaiseen ruokaympäristöön liittyviä tutkimushankkeita.

 

 

 

 

Miten kauppa huomioi ikääntyvän asiakkaan?
Veli-Pekka Ääri, johtaja, SOK Asiakkuus, viestintä ja digitaaliset palvelut

Veli-Pekka Ääri johtaa SOK MEDIAa. Kokonaisuuteen kuuluvat mm. asiakasomistajuus, markkinointi, viestintä ja medialiiketoiminta sekä näihin kuuluva digitaalinen palvelukehitys. Veepee on kerännyt kilsoja vastuualueensa toimistomaailmasta sekä Elisalta. Intohimona museoajoneuvot.

 

 

 

 

Ikääntyvä asiakas nyt ja huomenna
Heikki Karjaluoto, professori, Jyväskylän yliopisto

KTT Heikki Karjaluoto on markkinoinnin oppiaineen vastuuprofessori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa, jossa hän opettaa ja tutkii digitaalista markkinointia, kuluttajakäyttäytymistä ja asiakkuuksien johtamista. Tutkimuskonteksteina Karjaluodolla ovat olleet erityisesti pankkitoiminta, vähittäiskauppa sekä teollisuuden asiakassuhteet. Hän on julkaissut yli 200 tieteellistä aikakausilehtiartikkelia ja konferenssipaperia sekä kirjoittanut kolme kirjaa.

 

 

 

 

Pitääkö elektroniikkakaupan huomioida ikääntyminen?
Perttu Partanen, markkinointipäällikkö, Power

KTM, Perttu Partanen vastaa Powerin markkinoinnista Suomessa. Hänellä on kolmentoista vuoden kokemus kodintekniikan vähittäiskaupasta.

 

 

 

 

 

Miten palvella eri ikäisiä asiakkaita?
Mika Juvonen, kauppias, Intersport Suomenoja

Intersport Suomenojan kauppias, kokoaikaisesti K-ryhmän urheilukaupan parissa vuodesta 1990 ja kauppias ura alkoi vuonna 2002 Intersport Järvenpäästä.

 

 

 

 

Rautakauppa palveluna
Jarmo Turunen, kauppias, K-Rauta Helsinki Ruoholahti

Kauppias Jarmo Turunen on toiminut kauppiaana K-Rauta Ruoholahdessa vuodesta 2015. Monipuolinen työhistoria K-Raudan parissa on alkanut jo vuonna 1994. Tavoitteena kehittää kauppaa sekä palveluita niin, että asiointi olisi K-Rauta Ruoholahdessa yllättävän helppoa!

 

 

 

Kaupunkikeskusta ikääntyneiden ostosympäristönä
Katri Koistinen, yliopistonlehtori, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

FT Katri Koistinen on kulutustutkimuksen yliopistonlehtori Kuluttajatutkimuskeskuksessa Helsingin yliopistossa. Hän opettaa ja tutkii mm. palveluiden ja kaupan rakennemuutosta ja saavutettavuutta sekä kuluttajakäyttäytymistä. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kohdistuneet kaupunkikeskustoihin ostosympäristönä eri-ikäisten kuluttajien näkökulmasta.

 

 

 

Mitä voimme oppia Japanista?
Lasse Mitronen, työelämäprofessori, Aalto-yliopisto

KTT Lasse Mitronen työskentelee työelämäprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Ennen nykyistä toimeaan hän on toiminut 20082013 Tampereen yliopistossa professorina ja Palveluinnovaatiokeskuksen johtajana sekä toimiensa ohella Tekesin palveluliiketoimintaan panostaneen Serve-ohjelman johtoryhmän puheenjohtajana. Hänellä on myös pitkä kokemus kaupan piiristä työskenneltyään 24 vuotta Keskossa muun muassa liiketoimintakonseptien kehittämisen parissa sekä yrityssuunnittelun ja strategisen kehittämisen johtajana. Hän luennoi ja tutkii yliopistosaralla teemoinaan esimerkiksi kaupan liiketoiminta, strateginen johtaminen ja asiakkuuksien hallinta.  Mitronen on julkaissut tänä vuonna yhdessä Timo Raikaslehdon kanssa teoksen ”Voittajan strategia. Lyhytjännitteisyydestä kestävään menestykseen”.

 

 

Muutokset mahdollisia.