Kaupan tutkimuspäivä 2019: NYKYAJAN NUORET – Arvot, asenteet, käyttäytyminen

 

Nuorten kulutuskäyttäytyminen ajan virrassa
Visa Heinonen, professori, Helsingin yliopisto

Visa Heinonen, VTT, kuluttajaekonomian professori, on työskennellyt Helsingin yliopistossa taloustieteen osastossa vuodesta 2000 lähtien. Hän on tutkinut esimerkiksi kulutusyhteiskunnan pitkiä linjoja, kestävää kulutusta, populaarikulttuurin kulutusta ja nuoria kuluttajina sekä mainonnan historiaa Suomessa. Ennen Helsingin yliopistoa Heinonen työskenteli tutkijana Kuluttajatutkimuskeskuksessa.

 

Nuoret ja vähän vanhemmat Varustelekan strategiassa
Sampo Soinio, kehitysjohtaja, Varusteleka 

 

 

Miten perinteinen brändi puhuttelee nuoria? Case Kalevala Koru
Lina Leden, Content Manager, Kalevala Koru

Content Manager Lina Leden vastaa Kalevala Korun digitaalisten markkinointisisältöjen kehittämisestä. Lina uskoo arvopohjaisten sisältöjen ja tekojen voimaan nykykuluttajien puhuttelemisessa. Aikaisemmin Lina on työskennellyt eri kuluttajabrändien digitaalisten kanavien parissa.

 

Diginatiivi – totta vai tarua?
Mika Pantzar, professori, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston professori Mika Pantzar on tutkinut kulutusta useasta eri näkökulmasta. Tällä hetkellä hänen pääasiallinen kiinnostuksen kohteensa on datatalous ja sosiaalinen media. Tulevaisuutta luotaavissaan kirjoissaan Kuinka teknologia kesytetään (Tammi 1996) ja Tulevaisuuden koti (Otava 2000) hän on kuvannut monien tämän päivän teknologioiden taustaa ja kehitysdynamikkaa. Myös golf ja salibandy ovat olleet sekä harrastuksen että tutkimuksen kohteena.

 

Nuorten hakukäyttäytyminen
Jaakko Pihlaja, Analytical Consultant, Google

Jaakko Pihlaja, johtava analyytikko, työskentelee Googlella suomalaisten kansainvälisesti toimivien yritysten kanssa ja tarkastelee Suomen markkinaa ja suomalaisia kuluttajia kansainvälisessä kontekstissa. Google tekee läheistä yhteistyötä kaupan alan suurimpien toimijoiden kanssa teknologisen kehityksen ja kuluttajien vaatimustason kasvamisen aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.

 

Nuoret kuluttajat ja case Biancaneve
Joonas Loueranta, Chief Digital Officer, Biancaneve Oy

Joonas Loueranta vastaa kotimaisen naisille suunnatun urheiluvaatemerkin, Biancaneven, verkkokaupasta ja sähköisestä markkinoinnista sekä konsultoi muita yrityksiä samoihin aiheisiin liittyen. Biancaneven tuotteissa yhdistyvät uniikilla tavalla funktionaalisuus, naisellisuus sekä upea design. Myyntikanavina ovat perinteinen verkkokaupan lisäksi itsenäisinä yrittäjinä toimivat myyntiedustajat, joiden luona loppuasiakas voi halutessaan sovittaa vaatteita ennen ostopäätöstä.

 

Teknologia paljastaa asiakaskäyttäytymistä
Sari Jävinen, Senior Scientist, VTT

  

Nuoret vertaiskaupassa: Case Tori.fi
Juha Meronen, toimitusjohtaja, Tori.fi

Juha Meronen on Tori.fi:n toimitusjohtaja ja luotsaa Suomen vilkkainta kauppapaikka ja kiertotalouden edelläkävijää. Juha on innostunut datan hyödyntämisestä, alustatalouden mahdollisuuksista sekä siitä, miten vertaiskauppa nivoutuu ihmisen arkeen ja kaupan murrokseen.

 

Nykyajan nuoret – Arvot, asenteet, käyttäytyminen
Heikki Karjaluoto, professori, Jyväskylän yliopisto

KTT Heikki Karjaluoto on markkinoinnin oppiaineen vastuuprofessori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa, jossa hän opettaa ja tutkii digitaalista markkinointia, kuluttajakäyttäytymistä ja asiakkuuksien johtamista. Tutkimuskonteksteina Karjaluodolla ovat olleet erityisesti pankkitoiminta, vähittäiskauppa sekä teollisuuden asiakassuhteet. Hän on julkaissut yli 200 tieteellistä aikakausilehtiartikkelia ja konferenssipaperia sekä kirjoittanut kolme kirjaa.