Kaupan tutkimuspäivän 2022 ohjelmasisältöä päivitetään parhaillaan.

 

KAUPAN TUTKIMUSPÄIVÄ 2022: Kaupan suunta

­

Tapahtuman järjestää Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö (VKTS). Kaupan liitto on VKTS:n perustajajäsen,
ja säätiön toiminta on tärkeä osa liiton ja akateemisen yhteisön välistä yhteistyötä.

 

Alkusanat
Jaana Kurjenoja, pääekonomisti, Kaupan liitto

Valtiotieteen tohtori Jaana Kurjenoja työskentelee Kaupan liiton pääekonomistina. Hän vastaa liiton tutkimustoiminnasta ja talouspolitiittisten kannanottojen valmistelusta. Kurjenoja toimii myös Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön puheenjohtajana. Ennen Kaupan liittoa hän on toiminut mm. Veronmaksajien Keskusliiton pääekonomistina sekä tutkijana Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksella.

 

Miten sitouttaa asiakas? – Reklamaatioista tyytyväisyyttä
Lasse Mitronen, työelämäprofessori, Aalto-yliopisto

KTT Lasse Mitronen työskentelee työelämäprofessorina Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulussa. Hän luennoi ja tutkii yliopistosaralla teemoinaan mm. palveluliiketoiminta, kaupan liiketoiminta, palvelualustat, strateginen johtaminen ja asiakkuuksien hallinta.

Kuluttajat ja ostamisen uudet ulottuvuudet
Heikki Karjaluoto, professori, Jyväskylän yliopisto

KTT Heikki Karjaluoto on markkinoinnin oppiaineen vastuuprofessori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa, jossa hän opettaa ja tutkii digitaalista markkinointia, kuluttajakäyttäytymistä ja asiakkuuksien johtamista. Tutkimuskonteksteina Karjaluodolla ovat olleet erityisesti pankkitoiminta, vähittäiskauppa sekä teollisuuden asiakassuhteet. Hän on julkaissut yli 200 tieteellistä aikakausilehtiartikkelia ja konferenssipaperia sekä kirjoittanut kolme kirjaa.

Ruoan ostamisen uudet muodot
Elina Närvänen, professori, Tampereen yliopisto

KTT Elina Närvänen on palvelujen ja kaupan tenure track -professori Tampereen yliopistossa. Närvänen opettaa ja tutkii kuluttajakäyttäytymistä, markkinointiviestintää ja kaupan alan murrosta erityisesti kiertotalouden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Närvänen on julkaissut lukuisia tieteellisiä artikkeleita ja kirjan lukuja. Hän johtaa parhaillaan kolmea tutkimushanketta sekä ohjaa väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä.

Muutokset mahdollisia.