Tutkimussäätiö

Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö on perustettu vuonna 1964 tukemaan vähittäiskauppaa koskevaa tutkimustyötä.

Säätiön hallitukseen kuuluu akateemisia tutkijoita ja vähittäiskaupan edustajia.

Kaupan tutkimuspäivä

Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö järjestää yhteistyössä Kaupan liiton kanssa Kaupan tutkimuspäivän, jossa esitellään kauppaa koskevia ajankohtaisia tutkimuksia kaupalle ja sen sidosryhmille.

Tutkimuspäivää on järjestetty 1990-luvulta alkaen vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa.

Korkeakouluyhteistyö

Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö kerää vuosittain kuluttajatutkimusaineiston Suomen väestön arvoista, asenteista ja ostokäyttäytymisestä. Tutkimuksissa on aiemmin käsitelty eritysesti Z-sukupolvea (15-25-vuotiaita), seniorikuluttajia (55+ ikäluokka) sekä koronan vaikutuksia. Aineisto(t) voidaan luovuttaa korkeakoulujen käyttöön opinnäytetöitä, opetusta ja tutkimusta varten.