Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö kerää vuosittain kuluttajatutkimusaineiston Suomen väestön arvoista, asenteista ja ostokäyttäytymisestä. Tutkimuksissa on aiemmin käsitelty eritysesti Z-sukupolvea (15-25-vuotiaita), seniorikuluttajia (55+ ikäluokka) sekä koronan vaikutuksia. Aineisto(t) voidaan luovuttaa korkeakoulujen käyttöön opinnäytetöitä, opetusta ja tutkimusta varten.

2018 Nykyajan nuoret – Arvot, asenteet, käyttäytyminen: Lisätietoa aineiston esittelystä tästä.
2019: Ikääntyvä asiakas nyt ja huomenna: Lisätietoja aineiston esittelystä tästä.
2020: Miten kuluttajien arvot ja asenteet muuttuvat?: Lisätietoja aineiston esittelystä tästä.
2021: Kuluttajat ja ostajien uudet ulottuvuudet: Lisätietoja aineiston esittelystä tästä.
2022: Kuluttaja muutoksessa: Lisätietoja aineiston esittelystä tästä.
2023: Vastuullinen kauppa kuluttajatutkimus: Lisätietoja aineiston esittelystä tästä.