Eurooppa-2009-259Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö myöntää vuosittain vähittäiskauppaa koskevaan tutkimukseen tutkimusapurahoja. Kuluvana vuonna Säätiön hallitus on päättänyt käyttää apurahoihin käytettävät varat tutkimusaineiston keruuseen. Tarkoitus on tuottaa sellaista avointa tutkimusaineistoa, jota kaupan tutkijat voivat käyttää tutkimuksissaan. Tutkimusaineisto tulee käytettäväksi vuoden 2018 aikana ja siitä annetaan lisätietoa säätiön sivuilla vuoden 2018 alkupuolella.

Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö tulee edelleenkin jakamaan apurahoja kaupan tutkijoille. Seuraava apurahajako siirtyy ensi vuoden puolelle. Säätiö on myöntänyt on viime vuosina apurahoja erikoiskauppaa koskevan tutkimuksen edistämiseen. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti erikoiskauppaa yleisesti koskeviin sekä toissijaisesti erikoiskaupan tiettyä toimialaa koskeviin tutkimuksiin.

Tutkimusapurahan hakeminen seuraavan kerran vuoden 2018 syksyllä

Tutkimusapurahat ovat suuruudeltaan 500 – 5000 euroa tutkimuksen laajuudesta ja tutkimustasosta riippuen:
– pro gradu -tasoiset tutkielmat: 500 – 1000 euroa
– muut tutkimushankkeet, esim. väitöskirjatyöt: 1000 – 5000 euroa.
Apurahoja haetaan vuosittain lokakuun loppuun mennessä tätä tarkoitusta varten laaditulla hakulomakkeella.

Apurahahakemukset toimitetaan sähköisesti tai paperisena postitse liitteineen 31.10.2018 mennessä Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön toimistoon sähköpostilla asiamies@vkts.fi tai osoitteella:
Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö
Marjaniemenranta 50 A
00930 Helsinki

Hakulomake

Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön hallitus käsittelee määräaikaan 31.10.2018 mennessä tulleet hakemukset marraskuun kokouksessaan, jonka jälkeen päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse/sähköpostitse apurahaa hakeneille.